Ivan Kovačić
Advokat

BIOGRAFIJA:

Rođen u Beogradu.
Završio 14. Beogrdsku Gimnaziju
Završio Pravni Fakultet Univeziteta u Beogradu.
Završio Master Akademskih studija na Pravnom fakultetu: Krivično pravni modul.

KVALIFIKACIJA:

  • Privredno pravo : Kompanijsko i Trgovinsko ( Corporate law)
  • Građanske i Privredne parnice
  • Bankarsko pravo
  • Krivično pravo
Biografija:

Rođen u Beogradu.
Završio 14. Beogrdsku Gimnaziju
Završio Pravni Fakultet Univeziteta u Beogradu.
Završio Master Akademskih studija na Pravnom fakultetu: Krivično pravni modul.

Privredno pravo : Kompanijsko i Trgovinsko ( Corporate law)

100%

Građanske i Privredne parnice

100%

Bankarsko pravo

100%

Krivično pravo

100%

Rubez Jovanovic Kovacic Advokatska kancelarija Rubež Jovanović Kovačić, nudi svojim klijentima progresivan, inovativan pristup i poslovnu strategiju, kako bi im pomogla da na najefikasniji način ostvare svoje ciljeve.

Kontaktirajte nas